Notícies

Instal·lació d’«Inexacte», de Sergi Aguilar

L’obra Inexacte, de Sergi Aguilar, s’ha insta·lat a l’edifici corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès.
A partir de 2009, Sergi Aguilar inicia una sèrie d’obres -escultura, dibuixos i fotografia- que són el resultat d’una mirada “molt directa” vers el paisatge i la naturalesa. L’espai i el volum a treballar queden configurats per les diferents orografies per les quals viatja l’artista. L’esquelet o l’estructura d’un monticle, muntanya o accident orogràfic són presents en la seva obra. L’escultura Inexacte és l’evolució d’aquest interès per demarcar l’espai, tant horitzontal com vertical.

 • Aguilar, Sergi
  Inexacte
  2017-2018
  Alumini i pintura de poliuretà
  149 x 225 x 325 cm

 • Aguilar, Sergi
  Inexacte
  2017-2018
  Alumini i pintura de poliuretà
  149 x 225 x 325 cm