Col·lecció d’Art Banc Sabadell
Av. Camí del Mas, 2-B
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
T 902 030 255 – ext. 39271
coleccionbs@bancsabadell.com

 

La Col·lecció d’Art Banc Sabadell disposa d’un ampli fons d’obres d’art, exposades de manera permanent a les oficines, dependències i instal·lacions del banc que fan servir diàriament els empleats i clients.

A causa de la seva principal funció ornamental, el fons d’art de Banc Sabadell no es va constituir estrictament, de bon principi, com a col·lecció. No obstant això, els últims anys les adquisicions han pogut ser més selectives i la qualitat i el valor antològic de les obres s’han anteposat al criteri decoratiu.

Com a conseqüència del creixement i l’expansió del banc, l’adquisició d’obres ha experimentat un notable impuls i avui incorpora la millor obra d’aquells artistes espanyols i internacionals que han de figurar, sens dubte, a qualsevol col·lecció d’art espanyol contemporani.

La col·lecció obeeix també a una intenció filantròpica, i estimula, amb la seva activitat, la creació, el sistema i el mercat de l’art.

 

Assessor
Miquel Molins

Directora
Montse Corominas

Coordinador administratiu
Jaume Quintanilla