Notícies

La Col·lecció, destacada per la Fundació ARCO

La Fundació ARCO ha destacat, en la seva secció “Apunts sobre col·leccionisme”, la tasca de la Col·lecció d’Art Banc Sabadell en l’àmbit del col·leccionisme corporatiu.

Aquest reconeixement es va veure reflectit l’any 2016 amb el Premi “A” d’aquesta Fundació, concedit per la vàlua del fons d’art de la Col·lecció i també pel suport a la difusió de l’art contemporari.