Art BS

Joan Vila Cinca

Sabadell 1856 — Sant Sebastià de Montmajor 1938

Conegut com un dels paisatgistes catalans més interessants del canvi de segle, Vila Cinca representa també una de les figures artístiques més significatives de l’evolució artística de Sabadell, la seva ciutat natal, on el seu esperit inquiet el va portar a fundar, juntament amb Ramon Quer Vidal, Joan Figueres i Josep Espinalt, l’Acadèmia de Belles Arts. Amb una línia artística difícil d’encasellar dins d’un estil o corrent determinat, conreà bàsicament una pintura anecdòtica de gènere, amb figures, escenes de caça i pasturatge, camperols, natura morta, retrat o escenes d’interior. Són moltes les influències que va rebre, i es pot identificar en la seva obra una empremta romàntica, impressionista, puntillista i, fins i tot, premodernista, prenent allò que li interessava de cadascuna d’aquestes. En la seva vessant paisatgística, la més destacada de la seva trajectòria, realitzà vigoroses vistes de la rodalia de Madrid durant la seva època d’estudiant, a més d’altres paisatges que d’una forma reiterativa, formaren part de la seva vida una vegada tornà de la capital i s’instal·là a Sabadell. És així com les muntanyes de Sant Llorenç de Munt, el bosc de Can Feu, Castellar del Vallés, el Ripoll i els carrers de Sabadell, plasmats amb el sentit realista-naturalista del seu mestre Martí Alsina i un estil de gran qualitat pictòrica, ple d’un gran lirisme, esdevenen protagonistes dels seus quadres.

Muntanyes, valls suaus, ermots o escenes de la vida rural desfilen en els seus paisatges, com ara aquest pertanyent al fons del Banc Sabadell, amb una tècnica acurada en què hi és ben present el dibuix, una correcta utilització de la paleta, la composició i la profunditat. Aquest naturalisme viu i espontani, que representa la realitat d’una forma verídica i real, totalment correcte, arrelat en la més pura tradició i en ocasions anecdotitzant, s’emmarca dins una primera època que donaria pas, en poc temps, a una pinzellada quasi impressionista, plena de lluminositat i de color.

  • Joan Vila Cinca Paisatge del Vallès 
    Oli sobre tela
    49 x 86 cm