Art BS

Cerrar

Lluís Hortalà

Exercitatori  2009

Impressió digital
Políptic (56). Mides segons instal·lació. Ed. 1/3