Art BS

Cerrar

Cristina Iglesias

Sota la terra  2014

Pedra, pols de bronze, resina, mecanismo hidràulic, material elèctric i aigua
511 × 511 × 83 cm