Notícies

«Estancias. Colección de Arte Banco Sabadell», a la Llotja de Saragossa

La Col·lecció d’Art Banc Sabadell presenta a La Llotja de Saragossa l’exposició «Estancias. Colección de Arte Banco Sabadell» del 19 de maig al 28 d’agost de 2022, una mostra organitzada amb l’Ajuntament de Saragossa.

El concepte estancia fa referència tant al lloc –la casa o el paisatge, la cambra o el lloc on habitem– com al temps, a la permanència en un lloc o espai determinat. Si busquem una explicació del nostre món, ens hem de referir tant a la seva realitat espacial com a la seva realitat temporal. És en aquest doble sentit que hem de comprendre Estancias, una exposició que recull una selecció de 30 obres de la Col·lecció d’Art Banc Sabadell escollides per la capacitat d’evocar llocs i espais, exteriors i interiors, privats i públics; llocs en què ens movem, pensem i vivim.

Els 29 artistes representats cobreixen tres generacions diferents de l’art contemporani espanyol en les diferents disciplines: pintura, escultura, obra gràfica i instal·lacions.

.