Notícies

Instal·lació d’una obra d’Alberto Peral a la Torre Banc Sabadell

L’obra Rombo, de l’artista Alberto Peral, ha estat instal·lada al vestíbul de la Torre Banc Sabadell, a Barcelona.

«La realització d’aquesta obra s’origina a partir d’una planxa d’acer retallada en forma de rombe. A partir d’aquest retallable, i després d’un procés de plegat, la planxa es torna un cercle perfecte.

»Aquesta acció no deixa de ser un exercici d’origami, una forma en desenvolupament bidimensional que es torna tridimensional, però en aquest cas hi ha dues característiques importants que m’agradaria destacar. En situar com a base de l’escultura la part més ampla del rombe, ens trobem que la forma mateixa, ens ofereix una base sòlida. Una altra dada rellevant és la simetria que emfasitza la idea de circularitat i fa que les puntes es trobin just en el punt més alt de la figura. Comptat i debatut, el peix que es mossega la cua però simètricament, cua amb cua. Si per fer una cadira o un tamboret necessitem al menys tres potes, per donar estabilitat la meva intenció en aquest cas és fer una forma tridimensional com més simple millor, que es mantingui per si mateixa.

»En aquest sentit, la meva obra es caracteritza per la utilització d’elements que, com l’ou o l’esfera, tenen una base i un contacte amb la superfície lleu però suficient per a l’estabilitat. Aquesta característica és la que produeix una sensació de moviment i transitorietat.»

Alberto Peral. Març de 2017.

  • Peral, Alberto
    Rombo, 2016
    Acer inoxidable. 144 x 144 x 80 cm