Convocatories

Cerrar

«Salto de página. El libro de artista en el siglo XXI. Colección de Arte Banco Sabadell» (MUA, Alacant)

17.02.2023-30.04.2023
Museu de la Universitat d'Alacant
Alacant

La Col·lecció d’Art Banc Sabadell ha incorporat durant els últims anys una destacable col·lecció de llibres d’artistes nacionals i internacionals que ha donat lloc a una de les poques col·leccions privades de llibres d’artistes que hi ha a Espanya. L’exposició «Salto de página» proposa un recorregut d’aquest fons i agrupa les obres en cinc àmbits diferents: antecedents històrics, llibres d’artista, llibres objecte, fotollibres i autoedició.

El punt de partida de la mostra se situa en els orígens del llibre d’art a la fi del segle XIX, quan els artistes comencen a il·lustrar textos d’escriptors i poetes, i arriba fins als nostres dies, amb les publicacions d’artistes contemporanis facilitades per la tecnologia digital.

Deia Marcel Duchamp que un llibre d’artista és un llibre fet per un artista. Posant en pràctica aquesta premissa, va ser a partir de la segona meitat del segle XX quan els artistes més avantguardistes van decidir servir-se del llibre com a instrument de ruptura amb l’art tradicional i van utilitzar aquest format per a transmetre idees, com afirmava l’artista conceptual Sol LeWitt.

L’especificitat fonamental d’aquests llibres és l’esperit innovador i la concepció que tenen com a obra d’art, prenen consciència del llibre com una entitat artística pròpia i creen un gènere independent, com ho havien sigut anteriorment la pintura, l’escultura o el vídeo. Aquesta concepció arriba fins als nostres dies, quan els creadors més joves dediquen part de la seua pràctica artística a l’autoedició de publicacions, i fan seues les eines que els brinden les tecnologies actuals.

Molts dels llibres d’artista que formen part d’aquesta col·lecció transcendeixen el format del llibre i troben la continuïtat en les parets d’aquestes sales, que mostren obres, pertanyents a la Col·lecció d’Art Banc Sabadell, de cèlebres artistes com ara Alicia Framis, Joan Fontcuberta, Cristina de Middel, Equipo Crónica, José Pedro Croft o Mar Arza, entre d’altres.