BS Art

Luis Feito

Madrid 1929 — 2021
  • Luis Feito Número 854  1971
    Oil on canvas
    100 × 100 cm