Art BS

José Dávila

Guadalajada (Mèxic) 1974
  • José Dávila A Copy is a Meta-Original (Fig. 39)  2015
    Pel·lícula de vinil adhesiu sobre impressió amb pigment perdurable
    146,5 × 100 cm
  • José Dávila Homage to the Square  2012
    Marcs d'alumini, pintura, cable metàl·lic
    180 x 180 x 180 cm