Art BS

Cerrar

José Dávila

Homage to the Square  2012

Marcs d'alumini, pintura, cable metàl·lic
180 x 180 x 180 cm